Zpráva o činnosti SPNG za rok 2017 a výhled na rok 2018

Zpráva o činnosti SPNG za rok 2017 a výhled na rok 2018

Vážení přátelé,

naše Společnost přátel  vstoupila v roce 2017 do 25 sezony svojí činnosti. Pokračovala jednání se současným vedením Národní galerie o podmínkách vztahu mezi SPNG a Národní galerií v Praze. Generální ředitel NG ústně potvrdil platnost volného vstupu do expozic a na výstavy pro naše členy i v roce 2017 a 2018. Oběma stranami byl také 21. 4. 2017 podepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi NG a SPNG čj. NG 1523/2013 a pro rok 2017 a 2018  byly stanoveny výše členských příspěvků tak, aby nekonkurovaly  příspěvkům členů nově založeného Klubu přátel NG. (řádný člen: 990 Kč, rodina1400 Kč -pro rok 2018 1600 Kč, junior 330 Kč, senior 450 Kč, mecenáš 2500 Kč a výše). Tímto Dodatkem ke smlouvě se také  změnilo Ustanovení čl. II odst. 2. 4. s   tím, že strany v dostatečném předstihu a to vždy nejpozději do 30. 8. příslušného roku budou  vzájemně konzultovat výši členských příspěvků SPNG pro následující kalendářní rok  s ohledem, aby členské příspěvky SPNG byly  ve stejné výši ceny základního členství v KPNG. Nabídku dvouletého bezúplatného členství v nově založeném  Klubu přátel NG využilo 630 našich členů.

V důsledku předpokládaného poklesu počtu členů naší Společnosti  – v roce 2017 nás bylo 280 – a tím i příjmu z členských příspěvků, byl navržen úsporný rozpočet.  V rámci úspor byl zrušen účet u ČSOB a prostředky převedeny  na jeden účet u České spořitelny, výrazně se zmenšily výdaje na poštovné s tím,  že s téměř 2/3 členů jsme  komunikovali e-mailem, internetovým bankovnictvím se snížily poplatky a zároveň se zlepšil komfort pro členy. Na podzim jsme již vystavovali nové průkazky pro rok 2018 ihned po připsání členského  příspěvku na náš účet u  České spořitelny. Odměny pracovníků a přednášejícím byly řešeny Dohodami o provedení práce, tím se zjednodušila administrativa a odevzdávali jsme pouze odvod  do fondu  za zaměstnance.

Tak jako v minulých letech i vloni jste mohli absolvovat řadu přednášek s dataprojekcí a prohlídek různých výstav za doprovodu jejich kurátorů. Program jarní sezóny zahájila v březnu v auditoriu Veletržního paláce kurátorka SSU Andrea Steckerová  poutavou  přednáškou Motiv hudby v holandské malbě Zlatého věku. Současnému umění byly věnovány naše dvě jarní návštěvy výstav. V květnu jsme si v ochozu mezaninu nad Malou dvoranou Veletržního paláce prohlédli  v doprovodu lektorky Jitky Šosové výstavu Magdalena Jetelová- Dotek doby. Před letními prázdninami jsme se rozloučili v paláci Kinských  prohlídkou retrospektivní výstavy německého umělce Gerharda Richtera. Lektorka Markéta Ježková nám  představila všechny aspekty téměř šedesátileté výtvarné dráhy Richterovy tvorby. Na podzim jsme se poprvé sešli  v sobotu 4. l1. dopoledne ve Šternberském paláci. Umění holandských malířek  17. století nám v přednášce s dataprojekcí Rachel Ruysch a  holandské malířky zlatého věku přiblížila kurátorka Jitka Handlová. Na přednášku navázala i prohlídka vybraných děl v expozici. I v roce 2017 pokračovala spolupráce s Muzeem Kampa, s Nadací Jana a Medy Mládkových. Výstavou Ateliérová sousedství – Marcel Duchamp -Villon, Jacques Villon, František Kupka a další nás provedla její spoluautorka a kurátorka Muzea Kampa Helena Musilová. Historik umění Pavel Jerie, vedoucí odboru památkového fondu Národního památkového ústavu, nám představil  České památky zapsané v UNESCO. Přednáška s dataprojekcí se konala v prostorách NPÚ v Ledeburském paláci.  Pavel Jerie nás podrobně seznámil  i  s náročnou    administrativou  související se složitým procesem výběru a zařazení  dané památky  do seznamu UNESCO.

Mimořádným zážitkem v předvánočním hektickém čase byla návštěva paláce Kinských. Zde  byla zahájena výstava Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne. Národní galerie  si tak připomněla 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí  jednoho  z nejvýznamnějších malířů domácího rokoka.  Marcela Vondráčková, autorka a kurátorka výstavy,  nám  v širších souvislostech představila Grundovu žánrovou malbu.  Na výstavě jsme mohli porovnat Grundovy práce s vystavenými ukázkami  středoevropské kabinetní malby,  z nichž malíř mohl čerpat inspiraci.  Posledním programem v roce byla pozvánka k účasti na druhé vernisáži výstavy Jaromír Rybák  Retrospektiva 1979 – 2017  pořádané  Spolkem výtvarných umělců Mánes v Galerii Kooperativa. Výstavou provedl  sám autor Jaromír Rybák, výtvarník v oblasti skleněné plastiky, kresby a malby, absolvent VŠUP v Praze a žák  ateliéru prof. Stanislava Libenského. Tento program organizačně zajistili členové výkonného výboru Vladimír Zoufalý a Daniel Šach. Program na letošní jaro jste již obdrželi. Rádi bychom vás ještě do prázdnin pozvali k  společné návštěvě výstavy, která má být zahájena  dle výstavního plánu NG ke konci dubna ve Veletržním paláci Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze a na přednášku prof. Jana Royta k Votivnímu obrazu Jana Očka z Vlašimi. S  příchodem podzimu pak předpokládáme, že v rámci  100letého výročí založení Československého státu  zařadíme do našeho programu i návštěvy některých  výstav s odborným výkladem, které NG k tomuto jubileu připravuje. Také vás budeme včas informovat o podmínkách  členství v SPNG v roce 2019, které  vyplynou z jednání s vedením Národní galerie v Praze

Sestavila Eva Zíková

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.