Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 1994

SPNG převedla částku 300 000,- Kč na účet Národní galerie v Praze  na zakoupení díla ze soukromého majetku do jejího fondu. Tento nově získaný exponát byl ihned umístěn v bývalé stálé expozici českého barokního umění v klášteře sv. Jiří a dnes je vystaven v nově otevřené (od roku 2008)  stálé expozici Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci.

Matyáš Braun (1684-1738)

Skica evangelisty Lukáše, pálená hlína, výška 25,8 cm

Sochařské dílo představuje evangelistu Lukáše, který se levou paží opírá o svůj atribut dobytčete a levou rukou přidržuje knihu Písma, pravá ruka je zachycena v okamžiku, kdy se chystá psát text evangelia. Jak uvádí ve zprávě pro nákupní komisi kurátor Sbírky starého umění Národní galerie PhDr. Tomáš Hladík,  slohový ráz bozzetta, jeho formální rysy a vysoká výtvarná kvalita ukazují k dílu M. B. Brauna. Bozzetto je sochařská skica provedená v malém měřítku, zachycuje první umělcovo řešení úlohy a sloužilo pro práci ateliéru na vytvoření díla. Braun vytvářel skicy z hlíny a vypaloval je.

Literatura: PhDr. Mojmír Horyna: Neznámé bozzetto Matyáše Bernarda Brauna.

Zmíněno: Zprávy památkové péče, roč. LIV, Praha 1994, č. 8, s. 260—266.

Příspěvek byl publikován v rubrice Sponzorování NG. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.