Přihláška do Společnosti přátel Národní galerie

Výhody členství

  • Volný vstup do stálých expozic  Národní galerie v Praze a na výstavy Národní galerie v Praze
  • Večerní prohlídky vybraných výstav s odborným výkladem kurátora nebo autora výstavy
  • 1x ročně setkání členů – členská schůze s programem
  • 2x ročně pozvánka na jarní a podzimní akce – programy pro členy SPNG
  • Mecenáš – kromě uvedených výhod, získává jako prémii lx ročně publikaci – katalog, Bulletin of the National Gallery in Prague,  Národní galerie v Praze – odborné texty – dvojjazyčně – v češtině a ve světových jazycích

Podmínky členství

  Členem SPNG se může stát každý občan České republiky nebo cizího státu, který vyplní přihlášku, kde uvede jméno, adresu, datum narození a označí typ členství a uhradí dle typu členství příspěvek poštovní poukázkou nebo převodem z účtu na účet SPNG.

  • Řádný člen (věk 26–65 let)
  • Člen–junior (15–26 let)
  • Člen–senior (nad 65 let)
  • Rodina (2 dospělí–rodiče + děti ve věku 6–15 let)
  • Mecenáš

Platba je možná i po dohodě v kanceláři SPNG v Šternberském paláci.

Členství je na kalendářní rok a průkaz člena je nepřenosný.

Platba bankovním převodem

Číslo účtu: Česká spořitelna 1928131379/0800
Při platbě bankovním převodem uveďte, prosím, ve zprávě pro příjemce svoje jméno.

Formulář přihlášky

Zvolte typ členství (vyžadováno) 

Jméno (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Telefon

E–mail

U typu členství Rodina vyplňte jména a rok narození dětí

Přihláška k vytištění a zaslání poštou

Přihláška k zaslání poštou

Přihláška je ve formátu Adobe Reader (PDF). Prohlížeč je zdarma ke stažení na stránkách Adobe Systems Inc.