Zpráva o činnosti SPNG za rok 2015 a výhled na rok 2016

Výroční zpráva SPNG za rok 2015 a výhled na rok 2016

 

Dobré odpoledne dámy, pánové a přátelé. Vítám vás tu všechny, kteří zde svou přítomností dáváte najevo zájem o svůj spolek, jeho život a problémy. Prohlížím-li dnes své záznamy ze tří desetiletí před sametovou revolucí, žasnu nejen nad početností, ale také nad významným postavením cizích návštěvníků, které jsme tehdy prováděli sbírkami pražské Národní galerie. Dodatečně se divím odvaze – nebyla to spíše drzost?, se kterou jsme mnohým z nich po dlouhých létech poslali přihlášku do Společnosti přátel Národní galerie v Praze (SPNG) založené v roce 1992. Záhy začaly chodit přihlášky. Ta radost! Po létech izolace si na nás vzpomněl celý svět! Byli to právě ti zahraniční přátelé, kteří umožnili její zrod. A byla to Meda Mládková, která mi dodala kuráž se na ně obrátit a stala se pak naším čestným členem. Když slavila své pětadevadesáté narozeniny, přišli jsme jí v závěru loňského roku před vánocemi popřát se členy Výboru a mecenáši SPNG a při té příležitosti jsme zhlédli v Muzeu Kampa výstavu malířky Toyen. Program loňské jarní sezóny začal v dubnu přednáškou Markéty Ježkové „Vincent van Gogh – nové objevy“ v auditoriu Veletržního paláce. Tamtéž vás o dva týdny později provedla Jitka Šosová výstavou Oskar Kokoschka a Praha“. V květnu jste také zhlédli v klášteře sv. Anežky České výstavu „Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích v létech 1880 – 1914s výkladem jejího autora Otty M. Urbana. Já jsem pak na konci jara 25. 5. vyprávěla o tom, jak Viktor Stretti portrétoval pana presidenta T. G. Masaryka. PřednáškaViktor Stretti o Praze, T.G.M. a ve vzpomínkách přátel“ se konala ve spolupráci našeho spolku s Klubem za starou Prahu v Národním technickém muzeu. Program podzimní sezóny vás zavedl do Roztok, kde jste ve Středočeském muzeu za doprovodu tamějších lektorů zhlédli expozice zámku a výstavu „Maurice Pellé – Zdenka Braunerová – cesty osudů mezi Čechami a Francií“. Na samém konci listopadu vás s výstavou „Smysl pro umění – ceny České Akademie věd a umění 1891 – 1952“ seznámila její kurátorka Veronika Hulíková. V  prosinci vás ve Valdštejnské jízdárně provedl výstavou „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ Jan Klípa.

Letos jste již v auditoriu Veletržního paláce vyslechli poutavou přednášku s dataprojekcí Petra Přibyla Ohlédnutí za Leonardem da Vinci. Florencie a Miláno“. Za nedlouho (9. 5.) vás čeká v Šternberském paláci přednáška s dataprojekcí Martiny Jandlové – Soškové: „ Počátky Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a její umělecká díla“. Na konci května si prohlédnete výstavu „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ s úvodním slovem Ondřeje Faktora a posléze v červnu (20. 6.) v Muzeu Kampa vás výstavou „Pavel Nešleha – Via Canis“ provede Mahulena Nešlehová. Podzimní program obdržíte – jako obvykle – poštou nebo e-mailem.

Celý loňský rok probíhala jednání se současným vedením Národní galerie v Praze o budoucích podmínkách vztahu mezi naším spolkem a Národní galerií. Teprve v samém závěru roku toto jednání vyústilo ústním příslibem, že pro rok 2016 zůstávají podmínky členství SPNG beze změny. Tato situace způsobila, že až od 5. ledna 2016 jsme mohli začít vydávat členské průkazky pro tento rok. Je nám líto, že jsme tak – ne vlastním zaviněním – zklamali ty z vás, kteří jste – jako obvykle – zamýšleli věnovat členství do SPNG jako dárek k vánocům.  Na závěr bych ráda vyjádřila vděčnost jmenovitě několika členům Výkonného výboru, kteří se mimořádně zasloužili o existenci našeho spolku a bez jejichž obětavé součinnosti, času a ochoty bychom tu dnes již nebyli. Zuzano Mazáčová, Petře Přibyle, Evo Zíková a Vladimíre Zoufalý – děkuji.

Olga Pujmanová- Stretti 25. dubna 2016