Zpráva o průběhu likvidace SPNG

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE
spolku
Společnost přátel Národní galerie v Praze, v likvidaci
IČ 476 07 068
Část 1.
vstup do likvidace
1. Společnost přátel Národní galerie v Praze (dále jen „SPNG“) vstoupila do likvidace ke dni 1. 12. 2021 rozhodnutím členské schůze dne 3. 11. 2021 o jejím zrušení s likvidací.
2. Likvidátorem byl jmenován Mgr. Daniel Šach.
Část 2.                                                            
průběh likvidace
3. Likvidátor ke dni 1. 12. 2021 sepsal následující majetek a závazky:
majetek (ke dni 1. 12. 2021)
 peníze na bankovním účtu ve výši 8 217,32 Kč,
 peníze v pokladně ve výši 0 Kč,
 pohledávky z obchodních vztahů v celkové výši 0 Kč, závazky (ke dni 1. 12. 2021)
 závazky vůči zaměstnancům v celkové výši 0 Kč
 závazky vůči státu – správci daně, v celkové výši 1245 Kč,
 závazky z obchodních vztahů v celkové výši 0 Kč,
4. Dne 1. 12. 2021 likvidátor objednal dvojí zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku.
5. Dne 1. 12. 2021 likvidátor oznámil vstup do likvidace správci daně.
6. Dne 1. 12. 2021 likvidátor oznámil vstup do likvidace všem známým věřitelům.
7. Dne 3. 12. 2021 likvidátor požádal Státní oblastní archiv v Praze o výběr archiválií mimo skartační řízení a dále zajistil uložení účetní agendy SPNG na adrese A.R.T. 2000 spol. s r.o.Verdunská 711/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6.
8. Oznámení o likvidaci SPNG bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 6. 12. 2021 (první zveřejnění).
9. Likvidace SPNG byla do spolkového rejstříku při MS v Praze zapsána dne 7. 12. 2021.
10. Dne 7. 12. 2021 likvidátor zrušil bankovní účet u České spořitelny.
11. Oznámení o likvidaci SPNG bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 20. 12. 2021 (druhé zveřejnění).

12. Dne 30. 12. 2021 likvidátor obdržel potvrzení o projednání zabezpečení písemností zanikající SPNG.
13. Dne 26. 1. 2022 likvidátor podal daňové přiznání za období 01. 12. 2021 – 31. 12. 2021.
14. Dne 8. 2. 2022 likvidátor požádal správce daně o souhlas s výmazem SPNG z obchodního rejstříku.
15. Stav likvidace pohledávek a závazků ke dni 21. 2. 2022 – 0 Kč.
16. Dne 3. 3. 2022 likvidátor obdržel souhlas správce daně s výmazem SPNG ze Spolkovéhorejstříku
Část 3.
ukončení likvidace
17. Likvidátor dne 21. 3. 2022 rozhodl o ukončení likvidace vzhledem k tomu, že:
 byly vypořádány veškeré pohledávky i závazky SPNG,
 uplynula zákonná lhůta 3 měsíců pro přihlášení pohledávek případných věřitelů SPNG.
18. SPNG nemá ke dni 21. 3. 2021 již žádné otevřené smluvní vztahy, ze kterých by jí vznikaly další či nové závazky.
19. Příjmy a výdaje likvidace za období 1. 12. 2021 až 21. 3. 2022:
 příjmy z prodaného drobného majetku 1779 Kč
 výdaje – inzerce 2 178 Kč, služby 601 Kč, daň z příjmů 1245 Kč a poplatky bance 79,32 Kč,
 výdaje – odměna likvidátora 5 893 Kč (11/2021-03/2021)
Výsledkem likvidace je ztráta 8 217 Kč.
Část 4. závěr
20. Likvidátor dne 21. 3. 2022 podal k rejstříkovému soudu návrh na výmaz SPNG.
Praha, dne 21. 3. 2022
Společnost přátel Národní galerie v Praze, v likvidaci

podepsán Mgr. Daniel Šach

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.