Zpráva o činnosti SPNG za rok 2019

Zpráva o činnosti SPNG za rok 2019  přednesená  dne  3. listopadu 2021 ve Veletržním paláci 

 

Vážení a milí přátelé,

rok 2019 byl posledním, kdy jsme se scházeli při programech, které jsme pro Vás ve spolupráci s kurátory Národní galerie a dalšími přednášejícími připravili. Mimořádným zážitkem byla prohlídka výstavy Bonjour Monsieur Gauguin Čeští umělci v Bretani 1850-1950 v paláci Kinských a setkání s její kurátorkou a autorkou PhDr. A. Pravdovou nebo přednáška historika Pavla Jerieho v Národním památkovém ústavu v Domě U Voříkovských o rekonstrukci Historické budovy Národního muzea. V Ledeburském paláci jsme se sešli  9. května s výtvarníkem prof. Borisem Jirků a seznámili jsme se s jeho tvorbou v oblasti ilustrace a poznali jsme metody výuky figurální kresby a malby, kterou vede na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. V neděli 19. května se uskutečnilo setkání s kurátory Sbírky starého umění ve Šternberském paláci. Vzpomínkovou procházkou sbírkovou expozicí Evropské umění od antiky do závěru baroka jsme se v doprovodu Jitky Handlové, Martiny Jandlové – Soškové, Petrem Přibylem a Tomášem Raflem zastavili u vybraných děl a rozloučili se tak s expozicí před jejím uzavřením a přemístěním do nově připravované expozice ve Schwarzenberském paláci. Tento program jsme ještě nabídli v září našim mecenášům. Podařilo se nám do prázdnin zajistit společnou návštěvu výstavy ve Valdštejnské jízdárně Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, která se konala 6. června v doprovodu její autorky a kurátorky PhDr. Anny Pravdové, Ph.D. Na podzim jsme se poprvé sešli v říjnu ve Veletržním paláci, kde jsme zhlédli výstavu Alberto Giacometti (1901-1966) s odborným výkladem Mgr. Markéty Ježkové, Ph.D. V listopadu jsme se setkali v Galerii hl. m. Prahy na Mariánském náměstí. Zde jsme absolvovali prohlídku výstavy Bedřich Dlouhý Moje Gusto v doprovodu její autorky a kurátorky PhDr. Mahuleny Nešlehové, členky  Výboru SPNG. Ta nám také velmi pomohla při organizaci tohoto programu. V Domě u Voříkovských jsme se v roce 2019 sešli ještě jednou v listopadu při přednášce s dataprojekcí Ing. Jiřího Bláhy, pracovníka AV ČR na téma Forma a funkce architektonických prvků v historických objektech. Naposledy jsme se viděli 10. prosince 2019 ve Veletržním paláci při prohlídce   výstavy   Sucharda  1866  – 1916 : Tvůrčí proces s odborným výkladem jejího autora PhDr. Martina Krummholze, Ph.D. Bylo to mimořádně krásné setkání a zážitek.

Do nového roku jsme si přáli vše dobré a těšili se na další nové výstavy NGP a programy v roce 2020. Bohužel již k nim nedošlo. Jak již dnes víte, 12. prosince byl SPNG doručen dopis generální ředitelky Národní galerie Praha Ing. Alena  Anne – Marie Nedoma s oznámením o odpadnutí dočasné nepotřebnosti pronajatých prostor pro SPNG ve Šternberském paláci. Byli jsme požádáni, abychom vyklidili pronajatou kancelář SPNG do 31. ledna 2020. Dopisem nám také bylo sděleno, že Národní galerie v Praze nemá zájem na dalším pokračování Smlouvy o spolupráci (č. j. NG /1523/2013 ze dne 16. 10. 2013) se SPNG a byli jsme vyzváni v krátkém termínu (těsně před Vánoci) ke schůzce 18. prosince, jejímž předmětem byla navrhovaná úprava ukončení spolupráce s NG založené Smlouvou. Schůzky se zúčastnili členové Výboru SPNG: předseda ak. mal. Tomáš Rafl, JUDr. Vladimír Zoufalý a Mgr. Eva Zíková. Vedení Národní galerie na setkání zastupovala Mgr. Zuzana Kročilová, ved. právního odd. NGP. Zástupci NG trvali na svém požadavku s vypovězením Smlouvy a na téměř   okamžitém  vyklizení kanceláře v Šternberském paláci. Během jednání bylo domluveno posunutí termínu opuštění   prostor kanceláře SPNG do 31. března 2020 . Bylo také dohodnuto, že ke stávající Smlouvě  mezi NGP a SPNG bude vydán a  oběma stranami potvrzen nový Dodatek č.4  ke smlouvě mezi oběma smluvními stranami. Závěr roku 2019 nebyl tedy bohužel radostný a povzbuzující.

Zprávu sestavila   Eva Zíková

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.