Zpráva o činnosti SPNG za rok 2018 a výhled na rok 2019

Vážení přátelé,

i v roce 2018 pokračovala jednání s vedením Národní galerie o podmínkách vztahu mezi naší Společností  a Národní galerií Praha. Smlouva o spolupráci nám ukládá vzájemně konzultovat výši členských příspěvků SPNG pro následující kalendářní rok. Za tímto účelem předseda SPNG Tomáš Rafl  oslovil dopisem z 2. května 2018 generálního ředitele Doc. Jiřího Fajta s prosbou o setkání k  výše uvedenému úkolu. V případě, že pro rok 2019 Klub přátel NG (KPNG) neplánuje změnu cen základního členství,  požádal o potvrzení  sjednaných podmínek pro SPNG a tedy, že aktuální výše členských příspěvků naší Společnosti  zůstane shodná i pro rok 2019. Generální ředitel odpověděl dopisem    7. 6.  2018  s tím, že Klub přátel NG hodlá na konec roku 2018 vytvořit nové členské kategorie. V důsledku těchto plánovaných  změn navrhl “cituji: po důkladném zvážení“ zvýšení  členských příspěvků pro jednotlivé kategorie SPNG pro rok 2019 o 100Kč:   člen 1090Kč, člen junior 430Kč, člen senior 550 Kč, rodina 1800 Kč. Zvýšení členských příspěvků SPNG zdůvodnil  s  tím, že navrhovaná výše příspěvků SPNG pro rok 2019 snižuje riziko motivace ke členství v SPNG výhodou volného vstupu dle čl. II odst. 2. 3.   Ani osobní setkání předsedy  SPNG s ředitelem J. Fajtem bohužel nezměnilo jeho rozhodnutí. O to víc oceňujeme, že řada z vás zůstala i přes toto zvýšení členských příspěvků věrná našemu Spolku  a obnovili jste členství i pro rok 2019. I tak došlo k dalšímu poklesu počtu členů. V roce 2018 nás bylo 280, k dnešnímu dni nás je  201.

V roce 2018  jste mohli absolvovat řadu přednášek s dataprojekcí a prohlídek různých výstav v doprovodu jejich kurátorů. Program jarní sezóny jsme zahájili návštěvou výstavy Podoby a příběhy – Portréty renesanční šlechty, kterou připravili pracovníci  Národního památkového  ústavu  pro výstavní prostor  v přízemí Šternberského paláce  – Konírně.   Osobnosti české a moravské aristokracie a jejich osudy nám  na vystavených  portrétech  ze sbírek českých a moravských hradů a zámků představila a výstavou nás  provedla lektorka  PhDr. Alexandra Brabcová. Salomon de Bray a synové – rod malířů z Haarlemu a nově získaný obraz Sv. Heleny   to bylo téma přednášky s dataprojekcí Mgr. Jitky HandlovéSeznámili jsme se s tvorbou tohoto holandského  malíře 17. století a jeho syna Jana Salomonsze de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), malíře historických scén a portrétů a autora obrazu Sv. Helena  zakoupeného v roce 2015 do sbírky  starého umění Národní galerie. Mimořádným zážitkem byla prohlídka  expozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století v Lapidáriu  Národního muzea  s odborným výkladem PhDr. Petra Přibyla, Ph.D., vedoucího oddělení starších českých dějin Národního muzea. 100 let od úmrtí dvou velkých osobností umění přelomu 19. a 20. století Gustava Klimta a Egona Schieleho připomněla Národní galerie výstavou ve Veletržním paláci pod názvem Konec zlatých časů. Gustav Klimt, Egon Schiele § vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze.  Výstavou  nás provedl její autor a kurátor historik umění  Otto M. Urban, Ph.D.. Posledním setkáním před prázdninami byla prohlídka výstavy s lektorkou Mgr. Markétou  Čejkovou   Jiří Kolář: Úšklebek století v paláci Kinských. Stejnojmenná autorova koláž z roku 1961 byla zvolena pro titul výstavy více než 220 prací  – kolážových deníků  včetně 66 koláží mapujících události srpna 1968. Na podzim jsme se poprvé sešli  v pondělí  5. listopadu v  Muzeu hlavního města Prahy. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.  se v přednášce s dataprojekcí Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi  zaměřil na ikonografii tohoto významného díla českého gotického umění.  Ve Veletržním paláci nás výstavou  Záhada Čapkova koberce provedla její autorka a kurátorka PhDr. Zdenka Klimtová. Přiblížila nám průběh restaurování tohoto  vzácného tureckého koberce z 16. století se vzorem ptáků. Výklad doplnila informacemi  o sbírce orientálních koberců v Národní galerii a mohli jsme si vyzkoušet techniku tkaní koberců v  interaktivní dílně  instalované v rámci výstavy. 1. prosince jsme si  společně naposledy před uzavřením  prohlédli   expozici Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci.  Onemocnělou přednášející PhDr. Marcelu Vondráčkovou Ph.D. kurátorku a spoluautorku expozice plnohodnotně zastoupila výkladem k vybraným dílům lektorka Mgr. Anna Zajícová.

Předseda Tomáš Rafl  zajistil tisk a provedl úpravu grafického řešení nových členských průkazek pro rok 2019.  Někteří členové výboru SPNG se  7. června  2018 zúčastnili   Valné hromady  Uměleckohistorické společnosti konané v auditoriu Národního technického muzea.  Čestné předsedkyni SPNG  PhDr. Olze Pujmanové – Stretti ,  zde byla  udělena Cena  UHS za celoživotní přínos oboru. Laudatio na počest laureátky přednesl člen našeho Výboru PhDr. Petr Přibyl, PhD.. Text laudatia jsme se svolením autora zveřejnili na našich webových stránkách. Jménem členů SPNG jsme Olze Pujmanové – Stretti blahopřáli. Program na letošní jaro jste již obdrželi. Mimořádným zážitkem byla  prohlídka výstavy Bonjour Monsieur Gauguin  Čestí umělci v Bretani 1850-1950 v paláci Kinských a setkání s její kurátorkou a autorkou PhDr. A. Pravdovou nebo přednáška  historika Pavla Jerieho v Národním památkovém ústavu v Domě  U Voříkovských o rekonstrukci Historické budovy Národního muzea. V Ledeburském paláci jsme se sešli 9. května s výtvarníkem Prof. Borisem Jirků a seznámili jsme se s jeho tvorbou v oblasti ilustrace a poznali jsme metody výuky figurální kresby a malby, kterou vede na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Podařilo se nám ještě do prázdnin zajistit  společnou návštěvu výstavy ve Valdštejnské jízdárně Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře  v doprovodu její autorky a kurátorky PhDr. Anny Pravdové, Ph.D.  ve čtvrtek 6. června v 18.00.  S příchodem podzimu pak předpokládáme, že do našeho programu zařadíme i návštěvy vybraných  výstav s odborným výkladem dle aktualizovaného výstavního plánu NG. Galerie  hl. města Prahy připravuje v listopadu pro výstavní prostor v Městské knihovně na Mariánském náměstí zahájení výstavy Bedřich Dlouhý Moje Gusto.  Rádi bychom zařadili prohlídku této výstavy do našeho podzimního programu. Autorkou a kurátorkou výstavy je totiž PhDr. Mahulena Nešlehová, členka  Výboru SPNG, která přislíbila pomoc při organizaci návštěvy a také odborný výklad. Již dnes vás můžeme informovat, že pověřený ředitel NG Ing. Ivan Morávek nám písemně potvrdil souhlas s výší stávajících členských příspěvků i pro rok 2020.

Zprávu sestavila Eva Zíková

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.