Zpráva o činnosti SPNG za rok 2014 a výhled na rok 2015

Vážení přátelé,
bohužel začínám smutným sdělením. Na loňskou členskou schůzi se po delším postonávání chtěla vypravit Eva Bužgová. Ráno telefonovala, že se jí po nás stýská a že ji dcera doveze. Krátce na to však upadla, zle se chudinka pochroumala a několik měsíců pak strávila v nemocnici, ze které se už nevrátila. Eva Bužgová roz. Rambousková, dlouholetá pracovnice Grafické sbírky Národní galerie v Praze, patřila k zakládajícím členům našeho spolku. Její nadhled, věcné připomínky a znamenitý suchý humor budeme vždy postrádat. Vzpomínám si, jak se vždy zajímala o počet členů. Měla by radost, že jejich počet neklesá.
K dnešnímu dni je nás 1200 a zahraničních členů 25.
Náročnou agendou konce loňského a počátkem tohoto roku byla nutná povinná úprava stanov našeho spolku, za jejíž provedení vděčíme panu JUDr. Vladimíru Zoufalému, právníkovi, který byl do výboru našeho spolku přijat na loňské výroční schůzi. Mnoho času s touto agendou strávila také Eva Zíková a Petr Přibyl.
Zajímavým a snad i užitečným zážitkem minulého roku byla naše účast na VIII. celorepublikovém kolokviu českého muzejnictví nazvaném „Muzeum a proměny společnosti“. Kolokvium uspořádala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s českým výborem ICOMu 4. a 5. listopadu 2014 v Brně (Universitní kino – Scala). Pronesla jsem tam příspěvek na téma „Vzpomínka na okolnosti, které přispěly ke vzniku Společnosti přátel Národní galerie v Praze“. Eva Zíková ho znamenitě doplnila v následující debatě. Předseda Společnosti přátel Moravské galerie v Brně Prof. PhDr. Jiří Kroupa projevil zájem o spolupráci, ke které však dosud nedošlo. Doufám, že s ním něco uspořádáme v příštím roce. Loni byl program našich akcí jako obvykle bohatý a pestrý. Na jaře jste si prohlédli výstavu v Salmovském paláci Ludvík Kuba – poslední impresionista za doprovodu kurátorky Veroniky Hulíkové. Následovala prohlídka Staronové synagogy komentovaná členem výkonného výboru Tomášem Raflem, který podal podrobný výklad o restaurování této památky. 31. 3. 2014 proběhla členská schůze SPNG a v dubnu se uskutečnila komentovaná prohlídka s kurátorkou Olgou Uhrovou na výstavě: 90. výročí Sbírky francouzského umění 19. a 20. století. Jarní cyklus byl ukončen prohlídkou výstavy Rudolf Volráb (1933 – 1969) Barevný neklid, kterou vás provedla Markéta Ježková.
Podzimní sezónu zahájila prohlídka výstavy Vivat musica s výkladem kurátorky Andrey Rousové-Steckerové. Následovala přednáška „Jak oklamat oko – zátiší trompe l´oeil od antiky k dnešku“ s Markétou Ježkovou. Potom v listopadu za doprovodu autorky a kurátorky Šárky Leubnerové proběhla prohlídka v Salmovském paláci: Nová expozice českého umění 19. století. Závěrečnou akcí v prosinci 2014 byla prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 s výkladem jejího kurátora Jana Klípy.
Letos už jsme absolvovali v dubnu výstavu ve Veletržním paláci: Vincent
van Gogh – nové objevy s Markétou Ježkovou, pak následovala prohlídka výstavy Oskar Kokoschka a Praha rovněž ve Veletržním paláci s kurátorkou Jitkou Šosovou. V květnu na vás čeká výstava Tajemné dálky-Symbolismus v českých zamích 1880–1914, kterou vás provede autor a kurátor Otto M. Urban. Poslední akcí před nastávajícím létem bude přednáška v Národním technickém muzeu „Viktor Stretti o Praze, T.G.M a ve vzpomínkách přátel“. Přednášku uvede Olga Pujmanová-Stretti a členové Klubu za starou Prahu. O podzimním programu budete včas a řádně informováni.
Na závěr připomínám, že jsme v tomto roce splnili každoroční slib našeho Spolku a přispěli jsme na vydání Bulletinu NG částkou 100 tisíc Kč a uhradili jsme přislíbenou částku 36 tisíc Kč za nákup grafik z 16. století pro Grafickou sbírku Národní galerie v Praze.
V Praze dne 15. 4. 2015 Olga Pujmanová-Stretti

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.