Zpráva o činnosti SPNG podzim 2020

Vážení a milí přátelé,

dovoluji si rekapitulovat naši informaci z 8. července 2020, že jsme uzavřeli s Národní galerií Praha (NGP) Dodatek č. 4 k naší Smlouvě o spolupráci, zde NGP stvrdila, že její výpověď z prostor nepředstavuje i výpověď této Smlouvy a že veškeré závazky jsou vyrovnané. Po ukončení trvání Smlouvy 31. 12. 2021 nebude ze strany NGP již jakkoliv prodloužena. Sídlo SPNG je nadále Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1, nelze užívat chráněné logo NGP. Nezbývá než konstatovat, že tento rok nám příliš nepřál, pokračoval negativní přístup NGP k naší Společnosti, byli jsme nuceni vyklidit prostory kanceláře a tuto přesunout do nových prostor. Počátkem roku se nedařilo sjednat s NGP termíny pronájmu pro naše akce, návazně pro Covid-19 pak ani tyto již realizovat. Těsně před zahájením podzimního programu bylo již zřejmé, že ani tento nebude možné v plném rozsahu realizovat. Naděje, že na podzim se již v pohodě setkáme, se rozplynula vyhlášením nouzového stavu 3. října 2020. Z podzimního programu jsme se těšili na naše první setkání s Vámi na výstavě Mikuláše Medka ve Valdštejnské jízdárně v doprovodu lektorky Mgr. Markéty Ježkové, Ph.D.

Stojí před námi i otázka, zda rok 2021 bude představovat poslední rok činnosti SPNG a jak jej smysluplně naplnit. Pokusíme se s novým vedením NGP upřesnit si naše možnosti a záruky na dodržování ze strany NGP naší Smlouvy o spolupráci alespoň po dobu, na kterou byla sjednána. Jakmile se tak podaří, teprve se rozhodneme i v otázce členských příspěvků na rok 2021 a budeme Vás zevrubně o všem informovat, pochopitelně se pokusíme připravit alternativní návrhy k budoucí činnosti SPNG a její další existenci a tyto předložit k Vašemu rozhodnutí.

Pro Vaši potřebu opětovně sděluji, že naše nová kancelář se nachází na adrese: Tychonova 272/18, 160 00 Praha 6, dostupná je ze stanice metra Hradčanská, tel. číslo 703557053, v naléhavých případech tel. 732916179 (Mgr. Eva Zíková). Dále ubezpečuji, že Prémii za rok 2020 pro členy „mecenáše“ budeme rozesílat v lednu 2021.

Milí přátelé, přejeme Vám především pevné zdraví a víru, že rok 2021 nám všem přinese naději a radostnější zprávy. Je nám velmi líto, že jsme s ohledem na opatření proti šíření pandemie koronaviru nemohli naplnit v tomto roce Vaše očekávání ve všem, co nabízí členství v SPNG – uskutečnit plánové programy a ani konání Výroční členské schůze.

Přejeme Vám krásné  Vánoce a spokojený nový rok !

Za Výbor SPNG

V Praze dne …16. 12. 2020                                                              Tomáš Rafl v. r.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.