Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 2003

SPNG přispěla částkou 350 000,- Kč na vydání Bulletin of the National gallery in Prague   XII-XIII/2002–2003


SPNG finančně přispěla ve výši 444 752,- Kč na restaurování obrazu Francesca Solimeny Faethon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu.

Francesco Solimena (1657–1747)

Faethon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu, plátno, 402 x 720 cm.

V roce 2002, kdy Prahu a celou zemi sužovaly povodně, se v Mantově konala výstava Gonzaga La Celeste Galleria. Starosta města při této příležitosti dal podnět k uspořádání sbírky na pomoc ohroženým českým uměleckým památkám. Na výstavě byla umístěna pokladnička s výzvou, aby návštěvníci přispěli na pomoc naší zemi.  Výtěžek této sbírky  byl odevzdán  SPNG.  Po poradě s vedením NG byly tyto prostředky určeny na restaurování obrazu neapolského barokního malíře Francesca Solimeny.  Nákladná a nutná restaurace tohoto rozměrného plátna byla dosud odkládána z nedostatku financí. Obraz je dnes vystaven v oválném sálu v přízemí Šternberského paláce.

Literatura: Jiří Fronek (ed.): Phaethon—Příběh obrazu Francesca Solimeny, Národní galerie v Praze, 2005.


SPNG předala NG do jejího sbírkového fondu  dvě díla Josefa Mánesa, která získala darem od norské spisovatelky a literární historičky Milady Blekastad–Topičové (1917- 2003), dcery významného pražského nakladatele a zakladatele Topičova salonu Františka Topiče:

Josef Mánes (1820–1871)

Studie k obrazu Petrarka se loučí s Laurou v Avignonu, olej, plátno, 24,5 x 35 cm

Studie Petrarkovy hlavy k obrazu Petrarka se loučí s Laurou v Avignonu, akvarel, papír, 21 x 17,5 cm

Informace k dílu viz:  Archiv  – Dokumentace akcí – text Olgy Pujmanové-Stretti na letáčku, který vydala  SPNG při příležitosti předání obou děl do fondu Národní galerie v Praze. Obě díla byla poprvé představena na výstavě Malířská rodina Mánesů, palác Kinských 19. 6. 2003


SPNG prostřednictvím mimořádných příspěvků domácích i zahraničních přátel  zajistila vydání sborníku: Přibyl P., Sošková M., Zíková E. (eds.), In Italiam nos fata trahunt, sequamur. Sborník příspěvků k 75. narozeninám PhDr. Olgy Pujmanové, CSc., Praha 2003. Sborník obsahuje odborné stati historiků umění českých i zahraničních a vzpomínky osobních přátel Olgy Pujmanové včetně životních dat jubilantky a obrazového doprovodu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Sponzorování NG. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.