Bulletin NG V–VI/1995–1996

Obsah:

Martin Zlatohlávek: Dvě stě let Národní galerie v Praze

Vít Vlnas: Historicko-chronologický přehled dějin Národní galerie v Praze

Studie

Vít Vlnas: Galerie Vincence Kramáře, její předchůdci a pokračovatelé (Národní galerii v Praze k dvoustým narozeninám)

Olga Pujmanová: Neznámá miniatura s Vražděním neviňátek od Franca dei Russi

Olga Kotková: Madony Multscherova okruhu v Národní galerii v Praze

Eliška Fučíková: Nové rudolfínské obrazy v pražských sbírkách

Anna Rollová:  Patientia Abrahama Bloemaerta jako spojenec  Spravedlnosti

Roman Prahl: Pražská „Galerie žijících malířů“, Josef Bergler a jeho „Heřman po bitvě v Teutoburském lese“

Michael Huig: Korespondence k freskám v pražském Belvederu, 1842 – 1866. Třetí část: 1860 – 1866

Jindřich Vybíral: Josef Fuchs, architekt Veletržního paláce

Pavel Štěpánek: Honorio García Condoy v Národní galerii v Praze

Zprávy

Zora Grohmanová: Dodatek k průzkumu obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně

Milena Bartlová: Proč Mistr Theodorik maloval na rámy (K pojetí prostoru karlštejnských desek)

Olga Pujmanová: Ukřižování z Vyššího Brodu

Zora Grohmanová – Olga Kotková: Deska Ecce Homo z Národní galerie v Praze (Počátek technologického průzkumu nizozemských obrazů)

Jan Chlíbec: Renesanční florentská bysta ze sbírky N8rodní galerie v Praze v kontextu dobové     produkce posmrtných masek

Alena Vlasáková-Volrábová: Schongauerova Dáma s jednorožcem

Lubomír Konečný: Arcimboldo, Kristus a Dürer

Hana Seifertová – Michal Šroněk: Rastrový obraz z rudolfínských sbírek

Pavel R. Pokorný – Pavel Preiss: Návrhy ke castru doloris barona Viléma Bedřicha Talmberka u hradčanských kapucínů roku 1643

Pavel Preiss: Doplňky ke kresbám Jana Jiřího Heinsche

Naděžda Blažíčková-Horová: Neznámý a nově objevený obraz Františka Tkadlíka

Olga Uhrová: André Derain: Koupání

Vít Vlnas – Jiřina Janišová -Jaromíra Matějů – Tomáš Sekyrka: Z nových zisků Archivu Národní galerie v Praze

Zpráva o činnosti Národní galerie v Praze v roce 1995

Akvizice Národní galerie v Praze v roce 1995

Bibliografie odborných pracovníků Národní galerie v Praze v roce 1995

Příspěvek byl publikován v rubrice Bulletin NG. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.