Archiv rubriky: SPNG & NG

Přehled darů SPNG Národní galerii v Praze, čestných členů Společnosti přátel NG a ukázky Bulletinů NG vydávaných Národní galerií v Praze za finanční podpory SPNG.

DARY SPNG NÁRODNÍ GALERII V PRAZE V ROCE 2016

SPNG přispěla částkou 100 000 Kč na vydání Bulletin of the National Gallery in Prague XXVI/2016.

Rubriky: Sponzorování NG | Napsat komentář

Smlouva o spolupráci mezi SPNG a NG

č.j.: NG 1523/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely smluvní strany Národní galerie v Praze státní příspěvková organizace se sídlem Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 jednající, resp. zastoupena Prof. PhDr. Vítem Vlnasem, Ph.D., pověřeným řízením bankovní … Celý příspěvek

Rubriky: Stanovy a smlouva se SPNG | Napsat komentář

Stanovy SPNG

STANOVY Společnosti přátel Národní galerie v Praze, založené dne 17.6.1992 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jejíž právní povaha se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Preambule Společnost přátel Národní galerie v Praze (dále jen „Společnost“) navazuje … Celý příspěvek

Rubriky: Stanovy a smlouva se SPNG | Napsat komentář

Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 2015

SPNG přispěla částkou 100 000Kč na vydání Bulletin of the National Gallery in Prague XXV/2015. Přispěla částkou 5000 Kč na taneční vystoupení v Šternberském paláci v rámci akcí o Muzejní noci 13.6. 2015  a  částkou 1000 Kč na výstavu G. Piranesi  a předala … Celý příspěvek

Rubriky: Sponzorování NG | Napsat komentář

Bulletin NG XXV/2015

STUDIE Petr Jindra:  K ikonografii Krista na desce Zmrtvýchvstání tzv. Vyšebrodského cyklu z pohledu exegeze Jana Ryndová: Rostliny v japonském dramatu. Křehká krása divadla nó a grafického  umění MATERIÁLIE Petra Polláková: Díla slavných čínských malířek dynastie Čching ze  sbírek  Národní galerie v Praze … Celý příspěvek

Rubriky: Bulletin NG | Napsat komentář

Bulletin NG XXIV/2014

STUDIE Aneta Klouzová:  Spící ponocný Quida Mánesa. Sentimentální idyla nebo/a malovaný žert MATERIÁLIE Tomáš Hladík: Řezby Jiřího Františka Pacáka ve sbírkách Národní galerie v Praze Tomáš Winter: “ Ohavně nevkusný obraz“. Květinový den Thomase Theodora Heineho ZPRÁVY Adam Pokorný: Restaurování obrazu … Celý příspěvek

Rubriky: Bulletin NG | Napsat komentář

Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 2014

SPNG přispěla částkou 100 000Kč na vydání Bulletin of the National Gallery in Prague XXIV/2014. Přispěla částkou 2100Kč na taneční vystoupení v Šternberském paláci v rámci akcí o Muzejní noci 14.6. 2014, uhradila nákup grafických listů A. Dürera ( 36 000Kč)  pro … Celý příspěvek

Rubriky: SPNG & NG, Sponzorování NG | Napsat komentář

Bulletin NG XXII-XXIII/2012-2013

Helena Dáňová: Od Vincence Kramáře do jednadvacátého století. Osudy sbírky středověkého sochařství v Národní galerii v Praze Anja K. Ševčík – Jiří Třeštík: Mladá dáma na balkoně malíře Gerarda Doua. Strukturální a kompoziční transformace obrazu Veronika Hulíková – Kateřina Kuthanová: … Celý příspěvek

Rubriky: Bulletin NG | Napsat komentář

Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 2013

  SPNG přispěla částkou 100 000Kč na vydání Bulletin of the National Gallery in Prague XXII-XXIII/2012-2013, prodejem katalogu k výstavě ve Veletržním paláci Jiří Kolář & Béatrice Bizot Korespondáž získala Národní galerie v Praze  částku 84 000Kč  (SPNG v prosinci 2012 uhradila … Celý příspěvek

Rubriky: Sponzorování NG | Napsat komentář

Dary SPNG Národní galerii v Praze v roce 2012

SPNG uhradila náklady (188 000Kč ) na vydání katalogu k výstavě Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci  Jiří Kolář & Béatrice Bizot Korespondáž a částkou 2 300Kč přispěla na koncertní vystoupení vokální skupiny E. I. T. Voices o Muzejní noci 9. 6. 2012 … Celý příspěvek

Rubriky: Sponzorování NG | Napsat komentář