Toskánské zahrady a toskánská vína

Giorgiana Corsini

Toskánské zahrady a toskánská vína

Myšlenka středověké zahrady se zrodila v klášteře. Představoval ji Rajský dvůr, v jehož středu bývala studna a který byl ze všech stran uzavřený –   hortus conclusus.

Medicejští vévodové začali v průběhu 15. století přestavovat pevnosti a kasárna v okolí Florencie ve venkovská sídla a přilehlé pozemky upravovali po vzoru klášterních  zahrad – hortus conclusus. Pracovali pro ně nejproslulejší architekti své doby:

F. Brunelleschi, A. da Sangalo, Michelozzo di Bartolomeo, Bernardo Buontalenti. Nově vzniklé zahrady tvořily s rezidencemi jeden celek. Postupně přestaly být chápány pouze z hlediska potřeb kuchyně, ale naopak byly vnímány jako místa, která mají potěšit svou krásou a která slouží především k rozjímání. .

Pevnost IL Trebbio přestavěl roku 1450 Michelozzo v lovecký zámeček, který zasadil do unikátní geometricky členěné zahrady s pergolami. Ve stejné době L.B.Alberti formuloval zákonitosti stavby venkovských vil. Navrhoval , aby byl každý dům postaven na kopci, aby měl dostatek vzduchu, světla a soukromí. V blízkosti neměla chybět řeka,  jezero, stejně tak jako otevřená planina vhodná k provozování her, která by měla volně navazovat na zahradu. Každé zahradě by měly dominovat tři barvy: zelená – vegetace, šedá – kameny, štěrk, červená – terakota – květináče.

Roku 1540 postavili  architekti Tribolo a Buontalenti pro Cosima I. Medicejského  Villu Castello včetně zahrady, jež zde byla skvělým příkladem klasické toskánské hortus conclusus s fontánou  v místě průsečíku hlavních os zahrady. Dům a i zahrada tvořily nedílnou součást geometrického rozvrhu celého komplexu. Nezbytným prvkem vznikajících zahrad byly umělé jeskyně  – grotty- s fontánami .

Při vile Capponi na kopci za Florencií byla založena malá zahrada, která si uchovala do dnešní doby svůj původní vzhled.  Gino Capponi ji založil roku 1572. Je zde otevřená zahrada s výhledem na řeku Arno  a na město. Z terasy se vstupovalo do citrusové zahrady.  Součástí byla i soukromá zahrada– giardino segreto-  , obklopená vysokými festony zdobenými zdmi.

Roku 1566 postavil architekt J. B. da  Vignola pro kardinála Gambaru vilu Lante a Bagnaia na vrcholu u Viterba. Zahrada geometricky členěná, s fontánou uprostřed a čtyřmi jezírky  byla propojena s divokým lesem  využívaným k lovu.

Vilu Bomarzo postavil Vignola v 2. polovině  16. století  pro Vicina Orsiniho, jež využil údolí pro založení tzv. „Holly Wood – Sacro Bosco“ , v němž ve skalách nechal vytesat fantaskní zvířata a monstra. Orsini zcela proti duchu doby nerespektoval ani  symetrii ani proporce.

Dcera Vicina Orsiniho Ottavia Orsini nechala přestavět středověkou pevnost Vignanello v elegantní palác se zahradou, kterou osázela rozmarýnem. Ústřední záhon byl založen v podobě jejích iniciál OO a iniciál jmen jejích synů  Sforza a Galeazza. Na rozdíl od ostatních soudobých zahrad zde byla centrální alej nahrazena záhonem. Zahrada nebyla dokonce ani ohrazena zdí a nabízela naopak pohled do kraje.

Zahrada rodu Corsini obklopuje palác, který roku 1575 postavil Buontalenti pro rodinu Acciaioli. Roku 1625, kdy jej koupila rodina Corsini, zde Gherardo Silvani založil geometrickou zahradu založenou na dlouhé perspektivě.

Monumentální zahrada vily Collodi byla založena 1652, kdy se rodina Garzoni pustila do přestavby původní pevnosti. Na příkrém svahu byly zbudovány terasy lemované sochami, schodištěm, vodopády a fontánami.

Také zahradě vily Torrigiani v Camiglianu blízko Luccy, z níž se zachoval pouhý zlomek, dominuje mohutné schodiště.

Barokní zahrada- park- zdůrazňovala význam sídla a moc jeho majitelů, dlouhými alejemi zasahovala hluboko do krajiny a vyvolávala dojem nekonečnosti.

Zahrada vily Marlia byla založena po roce 1650 rodinou Orsetti. Před domem byl rozlehlý volný prostor, za ním pak byla zbudována do půlkruhu orientovaná soukromá zahrada.

Vila a zahrada Gamberaia v Settignanu u Florencie prošla během staletí četnými úpravami, od roku 1610 několikrát změnila majitele. Roku 1905 zde princezna Ghyka za přispění  zahradníka Porcinaia provedla zásadní změnu. Architektonické záhony, dosud využívané pro výsadbu květinami, naplnila vodou a přeměnila je v umělé vodní plochy.

Vilu I Tatti ze 16. století koupil roku 1905 znalec umění a především italské renesance Bernard Berenson, který tamější zahradu transformoval v moderním duchu do původní renesanční podoby.

Dalším zajímavým příkladem moderního řešení renesanční zahrady byla vila Collazi . Zahradu zde navrhl Michelangelo a byla transformována po 2. světové válce architektem Porcinaiem (syn zahradníka Porcinaia). Základním principem jeho práce byla krása. Technické zázemí, bez kterého se dnešní dům neobejde (dílny, garáže nebo bazén) ukrýval např. do uměle navršených svahů .

Park Celle nedalekko Pistoie je zahradou, které se dostalo zcela nového využití, její majitel zde shromáždil sbírku moderního umění.

Toskánská vína

Rodina Corsini produkuje na vinicích (50 ha) typické odrůdy chianti: San Giovese, Colorino, Trebbiano, Malvasia.

Jedním z nejvýznamnějších toskánských pěstitelů vína je rodina Ricasoli , která se roku 1141 usadila v oblasti Brolio. Vína (San Giovese, Canaiolo, Malvasia) z Brolia , položeného 500 m.n. mořem, jsou proslulá po celém světě. Jména Ricasoli bylo zneužíváno. V roce 1716 proto Cosimo III. vévoda Toskánský vydal dokument, první svého druhu, ochraňující značku Ricasoli.

Na svazích při klášteře Coltibuono po staletí šlechtili víno a olivy benediktini.  Sepsali poznatky o pěstování a to byl základní  zdroj informací pro budoucí generace. V 19. století byl klášter zrušen a roku 1845 zakoupen i s pozemky bankéřem Guido Giuntinim, který vinice obnovil.

Rodina Frescobaldi, která přišla do Toskánska z Německa již v 11. století byla v 18. století nejbohatším rodem ve Florencii a důležitým producentem vína, především Chardonnay, Pinot Noir, merlot, Cabernet.

Také rod Mazzei, usazený ve Fonterutoli, se tradičně věnuje produkci vína. Lapo Mazzei byl ve 14. století prvním, kdo své víno pojmenoval „Chianti“

Příspěvek byl publikován v rubrice Resumé přednášek. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.