Přehled výstav s odborným výkladem autorů a kurátorů pro členy SPNG

Přehled výstav s odborným výkladem autorů a kurátorů pro členy SPNG

 

1993

Ze sochařské dílny Českého baroku – 22. 11. a 5. 12. 1993

 Klášter sv. Anežky České, Tomáš Hladík

1994

Georg Flegel (1566 – 1638) Zátiší – 22. a 24. 3. 1994

Pražský hrad, Císařská konírna, Hana Seifertová

1995

Holandské a vlámské obrazy 17. stol. někdejší nostické obrazárny ve sbírkách pražské Národní Galerie – 1. 6. 1995

Národní galerie , Šternberský palác, Lubomír Slavíček

 1996

Mezi erupcí a morem (Malířství v Neapoli 1631-1656)  – 10. a 17. 1. 1996

Jízdárna Pražského hradu, Ladislav Daniel

Antonín Chittussi – 27. 3. 1996

Valdštejnská jízdárna, Roman Prahl

Obrazárna v Čechách 1796 – 1918 – 29. 5. 1996

Jízdárna Pražského hradu, Vít Vlnas

1997

Italské renesanční umění z českých sbírek – 6. a 13. 2. 1997

Šternberský palác, Olga Pujmanová

S ozvěnou starých mistrů (Pražská kabinetní malba 1690-1750) – 9. a 10. 4. 1997

Šternberský palác, Hana Seifertová

Svatý Vojtěch (Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách a na Moravě) – 12. a 19. 6. 1997

Klášter sv. Anežky České, Milena Bartlová

Stanislav Kolíbal (retrospektiva sochařské tvorby) – 17 . 7. 1997

Veletržní palác, Stanislav Kolíbal

1998

Josef Jiří Jelínek (1697-1776) (Barokní sochařská dílna z Kosmonos) – 6. a 8. 1. 1998

Valdštejnská jízdárna, Tomáš Hladík

Magister Theodoricus Dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna) – 21. a 28. 1. 1998

Klášter sv. Anežky České, Jiří Fajt

..et in Hllandia ego……(Holandské malířství 17. stol. a raného 18. stol.) – 20. a 21. 5. 1998

Šternberský palác, Hana Seifertová

Stálá expozice českého umění 19. století – 15. a 22. 10. 1998

Klášter sv. Anežky České, Naďa Blažíčková-Horová

Dvorské umění pozdní renesance –  4. a 5. 11. 1998

Šternberský palác, Anja Ševčík

 

1999

Jakub Schikaneder (1855 – 1924) – 13. a 14. 1. 1999

Valdštejnská jízdárna, Tomáš Vlček

J. E. Mařák a jeho žáci – 24. a 25. 11. 1999

Jízdárna Pražského hradu, Naďa Blažíčková-Horová

2000

Příběhy Jiřího Koláře – básníkovy výtvarné proměny – 23. 2. 2000

Veletržní palác, Milan Knížák a Jiří Machalický

Konec světa? – 15. 11. 2000

Palác Kinských, Milan Knížák

2001

Sláva barokní Čechie – 5. 6. 2001

Valdštejnská jízdárna, Vít Vlnas

Francouzské umění 19.  a 20. století – 9. 10. 2001

Veletržní palác, Olga Uhrová

Umění 20. století – 14. 11. 2001

Veletřžní palác, Tomáš Vlček

Umění 19. století – 12 .12. 2001

Veletržní palác, Naďa Blažíčková-Horová

2002

Expozice italského umění 16.-18. stol.,vlámského a holandského umění 17. stol. – 26. 3. 2002

Šternberský palác, Hana Seifertová a Petr Přibyl

Umění 19. století  II.část – 24. 4. 2002

Veletržní palác, Naďa Blažíčková -Horová

Florenťané (Umění z doby medicejských vévodů) 21. 5. 2002

Valdštejnská jízdárna, Ladislav Daniel

2003

Václav Brožík (1851-1901) – 8. 4. 2003

Valdštejnská jízdárna, Naďa Blažíčková – Horová

Malířská rodina Mánesů  – 5. a 12. 11. 2003

Palác Kinských, Naďa Blažíčková-Horová

Muzeum českého kubismu – 17. 3. 2004

Dům a Černé Matky Boží, Milan Knížák a Stanislav Kolíbal

2004

Petr Brandl – malíř neřestí pozemských – 24. 11. 2004,

Klášter sv. Jiří, Andrea Rousová

2005

Václav Špála – mezi avantgardou a živobytím  – 30. 3. 2005

Valdštejnská jízdárna, Helena Musilová

Viktor Stretti – 28. 4. 2005

Veletržní palác, Eva Bužgová

2006

František Ženíšek (1849 -1916) –  21. 3. 2006

Valdštejnská jízdárna, Naďa Blažíčková-Horová

Albrecht Dürer: Růžencová slavnost (1506 -2006) – 13. 9. 2006

Valdštejnská jízdárna, Olga Kotková

2007

Slezsko, perla v České koruně –  6. 3. 2007

Valdštejnská jízdárna, Vít Vlnas

Terra (cotta) – plastika a majolika italské renesance – 12. 4. 2007

Klášter sv. Jiří, Petr Přibyl

Jan Zrzavý (1890-1977) –  29. 5. 2007

Valdštejnská jízdárna, Zuzana Novotná

Emil Filla (1882-1953) –  10. 10. 2007

Jízdárna Pražského hradu, Tomáš Vlček

Václav Hollar (1607-1677) a Evropa mezi životem a smrtí – 27. 11. 2007

Palác Kinských, Alena Volrábová

2008

Michael Rittstein: Vlhkou stopou – 22. 4. 2008

Veletržní palác, Markéta Ježková

Baroko v Čechách – malířství (I.část) – 13. 10. 2008

Schwarzenberský palác, Andrea Rousová

Francouzský impresionismus a postimpresionismus – 26. 11. 2008

Veletržní palác, Markéta Ježková

2009

Tance a slavnosti 16. – 18. století – 17. 3. 2009

Valdštejnská jízdárna, Andrea Rousová

Francouzský kubismus (P. Picasso a G. Braque) – 19. 5. 2009

Veletržní palác, Markéta Ježková

Museum Kampa – prohlídka expozice 2. 6. 2009

Museum Kampa, Meda Mládková

Otakar Lebeda (1877-1901) – 25. 11. 2009

Valdštejnská jízdárna, Veronika Hulíková

2010

August Bedřich, Charlotta a Luisa Piepenhagenovi – 17. 3. 2010

Klášter sv. Jiří, Naďa Blažíčková-Horová

Český kubismus a expresionismus – 30. 3. 2010

Veletržní palác, Markéta Ježková

Baroko v Čechách-malířství (II.část) – 19. 4. 2010

Schwarzenberský palác, Andrea Rousová

Umění 19. století v Čechách – 19. 5. 2010

Klášter sv. Jiří, Naďa Blažíčková-Horová

Umění konce 19. století v Čechách – 2. část, 20. 10. 2010

Klášter sv. Jiří, Naďa Blažíčková -Horová

Monet – Warhol – 9. 11. 2010

Veletržní palác, Olga Uhrová

Baroko v Čechách – sochařství – 29. 11. 2010

Schwarzenberský palác, Tomáš Hladík

2011

Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310) – 31. 1. 2011

Dům u Kamenného zvonu, Klára Benešovská

Pražská vila sochaře Františka Bílka – 16. 2. 2011

Bílkova vila, Petr Wittlich

Karel Škréta (1610 – 1674) Doba a dílo – 1. 3. 2011

Valdštejnská jízdárna, Vít Vlnas

Roelandt Savery: malíř ve službách císaře Rudolfa II. – 7. 3. 2011

Schwarzenberský palác, Olga Kotková

Joža Úprka (1861 – 1940) Evropan slováckého venkova -10. 11. 2011

Valdštejnská jízdárna, Helena Musilová

Adolf Chwala (1936 – 1900) – 23. 11. 2011

Klášter sv. Jiří, Šárka Leubnerová

2012

Sv. Anežka Česká – princezna, řeholnice 19. 3. 2012

Klášter sv. Anežky České, Štěpánka Chlumská

Obrazy francouzského umění z poloviny 19. století ze sbírek NG – 18. 4. 2012

Veletržní palác, Olga Uhrová

Jakub Schikaneder (1855-1924) – 30. 5. 2012

Valdštejnská jízdárna, Veronika Hulíková

2013

Alfons Mucha: Slovanská epopej – 25. 3. 2013

Veletržní palác, Martina Kalinová

Jan Křížek (1919 – 1985) a umělecká Paříž 50. let – 9. 10. 2013

Valdštejnská jízdárna, Anna Pravdová

CM 863 Svatí Cyril a Metoděj – Dějiny, tradice a úcta – 13. 11. 2013

Klášter sv. Anežky České, Štěpánka Chlumská

Jan Kotík (1916-2002) – 28. 11. 2013

Veletržní palác , Iva Mladičová

2014

Ludvík Kuba – poslední impresionista – 3. 3. 2014

Salmovský palác, Veronika Hulíková

Rudolf Volráb (1933-1969) Barevný neklid – 29. 4. 2014

Veletržní palác, Markéta Ježková

Vivat musica – 21.10. 2014

Veletržní palác, Andrea Steckerová, Michaela Freemanová

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 – 4. 12. 2014

Valdštejnská jízdárna, Jan Klípa, Vít Vlnas

2015

Oskar Kokoschka a Praha – 14. 4. 2015

Veletržní palác, Olga Uhrová

Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880-1914 – 12. 5. 2015

Klášter sv. Anežky České, Otto M. Urban

Maurice Pellé – Zdenka Braunerová – cesty osudů mezi Čechami a Francií – 

8. 11. 2015

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, externí lektoři

Smysl pro umění – Ceny České akademie věd a umění 1891-1952 – 23. 11. 2015

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí – 2. 12.2015

Valdštejnská jízdárna, Jan Klípa

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Resumé přednášek. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.