Zpráva o činnosti SPNG jaro 2020

Vážení a milí přátelé,

naposledy jsme se sešli  10. prosince 2019  ve Veletržním paláci  při prohlídce výstavy  Sucharda 1866-1916 : Tvůrčí proces s odborným výkladem jejího autora PhDr. M. Krummholze, Ph.D.. Byl to mimořádný zážitek.  Když jsme se loučili, někteří z Vás jste poznamenali, že podzimní program se  opravdu vydařil (prohlídky výstav s odborným výkladem  kurátorů:  Alberto Giacometti (1901-1966), Bedřich Dlouhý: Moje gustoa přednáška Ing. J. Bláhy s dataprojekcí: Forma a funkce architektonických prvků v historických objektech).  Do nového roku jsme si přáli vše dobré a těšili se na další společná setkání.

Dne 12. 12. 2019 byl SPNG doručen dopis generální ředitelky Národní galerie Praha  s oznámením  o odpadnutí dočasné nepotřebnosti pronajatých prostor  pro SPNG ve  Šternberském paláci.  Byli jsme požádáni, abychom vyklidili pronajatý prostor kanceláře SPNG do 31. ledna 2020.  Dopisem nám také bylo sděleno, že Národní galerie v Praze nemá zájem na dalším pokračování Smlouvy o spolupráci (č. j. NG /1523/2013 za dne 16. 10. 2013) se SPNG  a  byli jsme vyzváni v krátkém termínu  (těsně před Vánoci) ke schůzce 18. 12. 2019, jejímž předmětem byla navrhovaná  úprava ukončení spolupráce s NG založené Smlouvou.  Schůzky se zúčastnili členové Výboru SPNG: předseda ak. mal Tomáš Rafl, JUDr.  Vladimír Zoufalý a  Mgr. Eva Zíková.  Vedení Národní galerie na setkání zastupovala Mgr. Zuzana Kročilová, ved.  právního  odd. NG.

Přes naši snahu o vysvětlení našich záměrů a důvodů naší existence a návrhů možné další spolupráce, zástupci NG trvali na svém požadavku s vypovězením Smlouvy a na téměř okamžitém (do konce ledna 2020) vyklizení kanceláře a archivu ve Šternberském paláci. Během jednání bylo domluveno posunutí termínu vyklizení prostor kanceláře SPNG do 31.března 2020 a stanoveno, že ke stávající Smlouvě bude oběma stranami potvrzen  nový Dodatek ke smlouvě  mezi oběma smluvními stranami. Dodatek č. 4 ke Smlouvě mezi NG a SPNG byl po několika postupných úpravách podepsán oběma stranami 10. 6. 2020.  Z důvodu vyhlášení nouzového koronavirového stavu  byl termín vyklizení prostor SPNG ve Šternberském paláci posunut s definitivní  platností  do 30. 6. 2020. Prostor  jsme vyklidili a řádně předali správě budov NG 18. 6. 2020.

Dalším sporným bodem jednání byl  příspěvek 100 000 Kč jako finanční podpora vydávání cizojazyčného periodika  Bulletin of  the NG za rok 2019  a část roku 2020. Vzhledem k současnému minimalizovanému počtu našich členů s výslednou finanční situací, která nám nedovoluje splnit tento dar jako závazek vzniklý v dobách s trojnásobnou členskou základnou, byl tento nahrazen věcným darem v podobě souboru  více než 1100 odborných publikací a katalogů výtvarného umění  – převážně  italského umění  13. – 17. století – z knihovny čestné předsedkyně SPNG PhDr. Olgy Pujmanové-Stretti.  Publikace, které jsme označili Ex Libris Olga Pujmanová-Stretti a logem SPNG,  byly předány knihovně Národní galerie v Praze  30. dubna 2020.

Smluvní strany  se nakonec vzhledem k nesmlouvavému postoji NG dohodly, že Smlouva mezi SPNG a NG  s ohledem na nezájem Národní galerie na trvání další spolupráce nebude po  31. 12. 2021  již jakkoliv prodlužována či znovu uzavřena.

Vážení přátelé,

je nám líto, že Vám musíme sdělit tyto pro nás nepříznivé okolnosti a skutečnosti. Naši další budoucnost a samotnou existenci budeme muset během podzimu řešit a to i s Vaší účastí. Současný stav je velmi vážný a navíc probíhající koronavirová krize prakticky zrušila celý jarní program a zároveň zamezila možným dalším jednáním s Národní galerií v Praze. Vzhledem  k výše uvedeným okolnostem jsme nemohli realizovat připravený jarní program 2020. Těšili jsme se na setkání s Vámi na výstavě Kurt Gebauer ve Veletržním paláci, na výstavě  Rembrandt: Portrét člověka v paláci Kinských a  při přednášce s  kurátorkou expozice Umění dlouhého století  Mgr. V. Hulíkovou  a nebo  při přednášce s dataprojekcí navazující na  výstavu  Krásné Madony v kl. sv. Anežky České.  Ze stejných důvodů se nemohla uskutečnit Výroční členská schůze. Doufáme, že na podzim se již v pohodě setkáme při navrhovaných programech. Některé výstavy byly  prodlouženy do konce roku (Kurt Gebauer ve VP) nebo jejich zahájení bylo odloženo na září 2020 (Rembrandt, Mikuláš Medek).

V důsledku nutnosti odchodu ze Šternberského paláce se podařilo pro kancelář SPNG zajistit pronájem prostoru  na adreseTychonova 272/18,  160 00 Praha 6, stanice Metro Hradčanská, tel. číslo  703557053

Milí přátelé,  přejeme Vám klidné léto, pevné zdraví a prosíme, využívejte  možnosti členství SPNG a navštěvujte výstavy a expozice NG.  Těšíme se na setkání s Vámi na podzim  2020.

Za Výbor SPNG s přátelským pozdravem

V Praze dne 8. července 2020                                               Tomáš Rafl, předseda  v. r.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Programy akcí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.