Program na podzim 2015

Srdečně Vás zveme na akce SPNG podzimní sezóny 2015

8. lis­to­padu (neděle) 11:00 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Maurice Pellé – Zdenka Braunerová – cesty osudů mezi Čechami a Francií

Prohlídka výstavy s výkla­dem lek­torů. Sraz u vstupu do zámku.

Doprava:

 • Bus linka 350: ze sta­nice Dejvická do sta­nice Roztoky nádraží
  • odjezd: 10:35
  • pří­jezd: Roztoky nádraží 10:48
 • Vlak:
  • Praha – Holešovice (Os 10372)
   • odjezd: 10:16
   • pří­jezd: Roztoky u Prahy: 10:27
  • Praha — Masarykovo nádraží (Os 9634)
   • odjezd: 10:40
   • pří­jezd: Roztoky u Prahy: 10:55

Můžete také indi­vi­du­álně navští­vit i sou­časně pro­bí­ha­jící výstavu Příběhy české pří­rody a Zámeckou expozici.


23. lis­to­padu (pon­dělí) 16:30 Salmovský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

Smysl pro umění – Ceny České akademie věd a umění 1891-1952

Úvodní slovo kurá­torky Mgr. Veroniky Hulíkové k výstavě a samo­statná prohlídka


2. pro­since (středa) 18:15 Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

Prohlídka výstavy s výkla­dem kurá­tora PhDr. Jana Klípy, Ph.D.


Těšíme se na setkání s Vámi!

Průkaz člena SPNG vez­měte vždy s sebou!