Program na jaro 2014

Srdečně Vás zveme na akce SPNG jarní sezóny 2014

3. března (pon­dělí) 16:30 Salmovský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

Ludvík Kuba – poslední impresionista

Úvodní slovo kurá­torky Mgr. Veroniky Hulíkové k výstavě a samo­statná prohlídka

18. března (úterý) 17:00 Staronová syna­goga, Maiselova 18, Praha 1

„Staronová syna­goga jako stavba a její opu­kové prvky“

Komentovaná pro­hlídka s restau­rá­to­rem ak. mal. Tomášem Raflem

Prosíme o dochvilnost!!

31. března (pon­dělí) 16:15 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

6. patro — auditorium

Výroční člen­ská schůze

16. dubna (středa) 16:30 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

3. patro

90. výročí Sbírky fran­couz­ského umění 19. a 20. století

Komentovaná pro­hlídka s kurá­tor­kou PhDr. Olgou Uhrovou

29. dubna (úterý) 16:30 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Rudolf Volráb (19331969) Barevný neklid

Prohlídka výstavy s výkla­dem Mgr. Markéty Ježkové

Těšíme se na setkání.

Průkaz člena SPNG vez­měte vždy s sebou!

www.spng.org