Program na podzim 2014

Srdečně Vás zveme na akce SPNG pod­zimní sezóny 2014

21. října (úterý) 16:30 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 71. patro

Vivat musica

Prohlídka výstavy s výkla­dem hlavní kurá­torky PhDr. Andrey Rousové – Steckerové, Ph.D. a muzi­ko­ložky Michaely Freemanové, Ph. D.

12. lis­to­padu (středa) 18:15Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 76. patro – auditorium

“Jak okla­mat oko — zátiší trompe l´oeil od antiky k dnešku

Přednáška s data­pro­jekcí Mgr. et Mgr. Markéty Ježkové

24. lis­to­padu (pon­dělí) 16:30 Salmovský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

Nová expo­zice čes­kého umění 19. století

Úvodní slovo autorky a kurá­torky PhDr. Šárky Leubnerové k expo­zici a samo­statná prohlídka

4. pro­since (čtvr­tek) 18:15 Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Otevři zahradu raj­skou. Benediktini v srdci Evropy 8001300

Prohlídka výstavy s výkla­dem autora a kurá­tora výstavy PhDr. Jana Klípy, Ph.D.

Těšíme se na setkání.

Průkaz člena SPNG vez­měte vždy s sebou!

www.spng.org