Program na jaro 2015

Srdečně Vás zveme na akce SPNG jarní sezóny 2015

1. dubna (středa) 18:00 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, audi­to­rium – 6. patro, sál bude pří­stupný od 17:50, šatna nebude v provozu

Vincent van Gogh – nové objevy

Přednáška s data­pro­jekcí Mgr.et Mgr. Markéty Ježkové

14. dubna (úterý) 16:00 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Oskar Kokoschka a Praha

Prohlídka výstavy s výkla­dem její kurá­torky PhDr. Olgy Uhrové

27. dubna (pon­dělí) 16:15 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, audi­to­rium – 6. patro

Výroční členská schůze


12. května (úterý) 18:00 kláš­ter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha l

Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880-1914

Prohlídka výstavy s výkla­dem jejího autora a kurá­tora Otto M. Urbana, Ph.D.

25. května (pon­dělí) 18:00 Národní tech­nické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Viktor Stretti o Praze, T.G.M. a ve vzpomínkách přátel

Přednáška s data­pro­jekcí PhDr. Olgy Pujmanové, CSc.

Ve spo­lu­práci s Klubem za sta­rou Prahu


Těšíme se na setkání s Vámi!

Průkaz člena SPNG vez­měte vždy s sebou!